top of page
  • Writer's pictureSeñor Sergio

Вече и на Български !

Здравейте, с удоволствие съобщаваме, че нашият сайт вече има български език.

Преводът е достъпен, за да се опрости разбирането на нашите клиенти от българския пазар.

Предлага се и английски език. Други езици ще бъдат добавени при необходимост.

Поздрави

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page